Uitvaart regelen

Checklist overlijden

Wat te doen
bij een overlijden?

Een overlijden komt vaak onverwachts. Opeens moet u een uitvaart regelen. Daar help ik graag bij, maar om alvast een idee te geven heb ik een aantal belangrijke vragen bij het regelen van een uitvaart op een rij gezet. Bedenk dat er geen goede of foute keuzes zijn; het draait om wat goed voelt voor u.

Bel een arts

Ik ben als uitvaartondernemer niet de eerste die u moet bellen. Het is belangrijk dat er eerst een arts langskomt om het overlijden officieel vast te stellen. Voordat u mij belt is het handig om alvast na te denken over de volgende vragen, aangezien dit de eerste zaken zijn die geregeld moeten worden:

Opbaring thuis of
in een rouwcentrum?

Een belangrijke vraag is of het lichaam van de overledene thuis opgebaard wordt of dat hij/zij naar een rouwcentrum moet worden vervoerd.

Thuisopbaring

Wanneer u kiest voor een thuisopbaring, zijn er diverse mogelijkheden. De overledene kan in bed opgebaard worden of in een uitvaartkist. Mocht de voorkeur uitgaan naar een uitvaartkist, dan zal deze ook gekozen moeten worden.

Rouwcentrum

In overleg wordt bepaald naar welk uitvaartcentrum uw dierbare wordt gebracht. Eventueel kunt u de kleding meegeven, zodat ik ervoor kan zorgen dat de overledene er netjes uitziet voor het afscheid. Dat hoeft echter niet. Dat brengt me op het volgende punt.

Wilt u zelf
nog iets doen?

In principe kan ik alles voor u regelen, maar het kan ook goed voelen om bepaalde dingen zelf te doen. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen en aankleden van uw dierbare of het binnenrijden van de uitvaartkist op de dag van de uitvaart. Mijn credo is: er hoeft niets, maar u mag alles. Met of zonder ondersteuning van mijn kant.

“De integere wijze waarop jij de voorbereiding en uitvaart hebt vorm gegeven heeft veel indruk op ons gemaakt. Wij voelden ons heel vrij om eerlijk aan te geven wat de wensen waren en jij hebt ons daar heel objectief in bijgestaan zonder ook maar enige sturing van jouw kant.”

Trudy van Zijl
Lees meer referenties

Persoonlijk
gesprek

Tijdens het eerste telefonische contact met mij komen bovenstaande zaken in ieder geval aan de orde. Verdere details bespreken we tijdens een persoonlijk gesprek. Dat praat toch wat makkelijker. Meestal kom ik bij u thuis, maar een andere locatie is in overleg ook mogelijk. Ter voorbereiding op het gesprek kunt u alvast nadenken over onderstaande punten:

• Heeft u een document met de doopnamen en het burgerservicenummer van de overledene?

• Wordt het een begrafenis- of crematieceremonie?

• Dient er een godsdienstig element in de uitvaart te zitten?

• Waar mag de condoleance/ het koffiedrinken plaatsvinden?

• Welk gedicht/spreuk/tekst komt er bovenaan de rouwkaart te staan?

• Hoeveel kaarten wenst u te versturen en hoe mag het ontwerp van de kaart eruitzien?

• Hoeveel mensen verwacht u op de uitvaart?

Het is niet erg als u niet alle antwoorden weet. Daar komen we samen tijdens het gesprek wel uit. Aarzel niet om contact op te nemen als u zelf vragen heeft over deze checklist bij overlijden.

itvaartondernemer-Breda-Roosendaal-Bergen-op-Zoom-Serge-Langestraat-Persoonlijk-Gesprek-min